Giỏ hàng

Các chọn vòng phong thủy hợp mệnh ?

Về ngũ hành tương sinh tương khắc

Trong văn hóa phương Đông nói chung chịu ảnh hưởng nhiều của Trung Hoa, cụ thể trong quá trình phát triển của nền văn minh này đã xuất hiện nhiều quy luật phản ảnh tự nhiên.

Ngũ hành được sinh ra từ năm nguyên tố cơ bản

Trong triết học của Trung Hoa cổ đại, người xưa nhìn tự nhiên với năm nguyên tố cơ bản, năm trạng thái Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm nguyên tố đó của tự nhiên đó được gọi là Ngũ hành.

Mệnh thủy

 • Thân chủ mệnh thủy: 1952, 1953, 1966, 1967, 1974, 1975, 1982, 1983, 1996, 1997, 2004, 2005

 • Mệnh Thủy là tượng trưng cho mưa, nước và vẻ đẹp của nghệ thuật

 • Mệnh Thủy tạo sự hòa hợp với màu đenxanh dương; xanh đen

Mệnh Mộc

 • Thân chủ mệnh Mộc:1950, 1951, 1958, 1959, 1972, 1973, 1980, 1981, 1988, 1989, 2002, 2003, 2010, 2011,2018, 2019
 • Mệnh mộc tượng trưng cho cây cỏ, hoa lá
 • Mệnh mộc sinh thời hợp sắc xanh lá cây và vàng

Mệnh Hỏa

 • Thân chủ mệnh Hỏa:  1956, 1957, 1964, 1965, 1978, 1979, 1986, 1987, 1994, 1995, 2008, 2009, 2016, 2017
 • Mệnh Hỏa tượng trưng cho lửa
 • Mệnh Hỏa màu sắc hợp phong thủy màu đỏ, cam, hồng, tím

Mệnh Thổ

 • Thân chủ mệnh Thổ: 1960, 1961, 1968, 1969, 1976, 1977, 1990, 1991, 1998, 1999, 2006, 2007
 • Mệnh Thổ tượng trưng cho đất
 • Mệnh Thổ hợp phong thủy nâu đất, nâu nhạt, vàng

Mệnh Kim

 • Thân chủ mệnh kim: 1962, 1963, 1970, 1971, 1984, 1985, 1992, 1993, 2000, 2001, 2014, 2015
 • Mệnh Kim chỉ về mùa Thu và sức mạnh, đại điện thể rắn và khả năng chứa đựng
 • Mệnh Kim phong thủy hợp màu trắng, xám, ghi

Quy luật sinh khắc của ngũ hành

Ngũ hành gồm 5 nguyên tố của tự nhiên là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi nguyên tố đều có quan hệ tương tác với nhau và không xa dời quy luật của tự nhiên. 

 • Trong mối quan hệ Sinh thì Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ.
 • Trong mối quan hệ Khắc thì Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ.

Cách lựa chọn vòng phong thủy theo mệnh

Chọn vòng phong thủy mệnh Kim

Mệnh Kim có các bộ tương sinh là Thổ - Kim - Thủy ( Thổ sinh Kim , Kim sinh Thủy), 1 mệnh khắc là Kim khắc Mộc và bị khắc bởi Hỏa. Mỗi mệnh sẽ có các màu sắc tương ứng với mệnh đó. Quy luật của việc lựa chọn màu sắc tương ứng cũng giống như quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành.

Vậy khi chọn màu cho mệnh Kim, màu tốt nhất là chọn màu của mệnh Thổ (màu sinh ra bản mệnh)

Hai mầu được xếp thứ hai trong danh sách lựa chọn là màu mệnh Kim ( bản mệnh) và màu Thủy ( do kim sinh ra )

Thân chủ mệnh kim hoàn toàn có thể chọn màu của mệnh Mộc - sẽ là lựa chọn thứ 3 do mệnh Kim áp chế mệnh Mộc nên sẽ không có vấn đề khi áp chế mệnh đó. (nếu hình thái, chất liệu mang ý nghĩa tốt vẫn có thể phù hợp và tác dụng thân chủ)

Duy nhất mệnh Hỏa cần tránh tuyệt đối do Kim bị tính chất áp chế không tốt cho bản mệnh.

(Tham khảo hình minh họa trên)

Lựa chọn vòng phong thủy mệnh Kim tại đây

Chọn vòng phong thủy mệnh Mộc

Mệnh Mộc có các bộ tương sinh là Thủy - Mộc - Hỏa ( Thủy sinh Mộc , Mộc sinh Hỏa), 1 mệnh khắc là Mộc khắc Thổ và bị khắc bởi Kim. Mỗi mệnh sẽ có các màu sắc tương ứng với mệnh đó. Quy luật của việc lựa chọn màu sắc tương ứng cũng giống như quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành.

Vậy khi chọn màu cho mệnh Mộc, màu tốt nhất là chọn màu của mệnh Thủy (màu sinh ra bản mệnh)

Hai mầu được xếp thứ hai trong danh sách lựa chọn là màu mệnh Mộc ( bản mệnh) và màu Hỏa ( do kim sinh ra )

Thân chủ mệnh kim hoàn toàn có thể chọn màu của mệnh Thổ - sẽ là lựa chọn thứ 3 do mệnh Mộc áp chế mệnh Thổ nên sẽ không có vấn đề khi áp chế mệnh đó. (nếu hình thái, chất liệu mang ý nghĩa tốt vẫn có thể phù hợp và tác dụng thân chủ)

Duy nhất mệnh Kim cần tránh tuyệt đối do Hỏa bị tính chất áp chế không tốt cho bản mệnh.

(Tham khảo hình minh họa trên)

Lựa chọn vòng phong thủy mệnh Mộc tại đây

Chọn vòng phong thủy mệnh Thủy

Mệnh Thủy có các bộ tương sinh là Kim - Thủy - Mộc ( Kim sinh Thủy , Thủy sinh Mộc), 1 mệnh khắc là Thủy khắc Hỏa và bị khắc bởi Thổ. Mỗi mệnh sẽ có các màu sắc tương ứng với mệnh đó. Quy luật của việc lựa chọn màu sắc tương ứng cũng giống như quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành.

Vậy khi chọn màu cho mệnh Thủy, màu tốt nhất là chọn màu của mệnh Kim (màu sinh ra bản mệnh)

Hai mầu được xếp thứ hai trong danh sách lựa chọn là màu mệnh Kim ( bản mệnh) và màu Mộc ( do kim sinh ra )

Thân chủ mệnh kim hoàn toàn có thể chọn màu của mệnh Hỏa - sẽ là lựa chọn thứ 3 do mệnh Thủy áp chế mệnh Hỏa nên sẽ không có vấn đề khi áp chế mệnh đó. (nếu hình thái, chất liệu mang ý nghĩa tốt vẫn có thể phù hợp và tác dụng thân chủ)

Duy nhất mệnh Thổ cần tránh tuyệt đối do Thủy bị tính chất áp chế không tốt cho bản mệnh.

(Tham khảo hình minh họa trên)

Lựa chọn vòng phong thủy mệnh Thủy tại đây

Chọn vòng phong thủy mệnh Hỏa

Mệnh Hỏa có các bộ tương sinh là Mộc - Hỏa - Thổ ( Mộc sinh Hỏa , Hỏa sinh Thổ), 1 mệnh khắc là Hỏa khắc Kim và bị khắc bởi Thủy. Mỗi mệnh sẽ có các màu sắc tương ứng với mệnh đó. Quy luật của việc lựa chọn màu sắc tương ứng cũng giống như quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành.

Vậy khi chọn màu cho mệnh Hỏa, màu tốt nhất là chọn màu của mệnh Mộc (màu sinh ra bản mệnh)

Hai mầu được xếp thứ hai trong danh sách lựa chọn là màu mệnh Hỏa ( bản mệnh) và màu Thổ ( do kim sinh ra )

Thân chủ mệnh kim hoàn toàn có thể chọn màu của mệnh Kim - sẽ là lựa chọn thứ 3 do mệnh Hỏa áp chế mệnh Kim nên sẽ không có vấn đề khi áp chế mệnh đó. (nếu hình thái, chất liệu mang ý nghĩa tốt vẫn có thể phù hợp và tác dụng thân chủ)

Duy nhất mệnh Thủy cần tránh tuyệt đối do Hỏa bị tính chất áp chế không tốt cho bản mệnh.

(Tham khảo hình minh họa trên)

Lựa chọn vòng phong thủy mênh Hỏa tại đây

Chọn vòng phong thủy mệnh Thổ

Mệnh Thổ có các bộ tương sinh là Hỏa - Thổ - Kim ( Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim), 1 mệnh khắc là Thổ khắc Thủy và bị khắc bởi Mộc. Mỗi mệnh sẽ có các màu sắc tương ứng với mệnh đó. Quy luật của việc lựa chọn màu sắc tương ứng cũng giống như quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành.

Vậy khi chọn màu cho mệnh Thổ, màu tốt nhất là chọn màu của mệnh Hỏa (màu sinh ra bản mệnh)

Hai mầu được xếp thứ hai trong danh sách lựa chọn là màu mệnh Thổ ( bản mệnh) và màu Kim ( do kim sinh ra ).

Thân chủ mệnh Thổ hoàn toàn có thể chọn màu của mệnh Thủy - sẽ là lựa chọn thứ 3 do mệnh Thổ áp chế mệnh Thủy nên sẽ không có vấn đề khi áp chế mệnh đó. (nếu hình thái, chất liệu mang ý nghĩa tốt vẫn có thể phù hợp và tác dụng thân chủ)

Duy nhất mệnh Mộc cần tránh tuyệt đối do Thổ bị tính chất áp chế không tốt cho bản mệnh.

(Tham khảo hình minh họa trên)

Lựa chọn vòng phong thủy mệnh Thổ tại đây

Vòng phong thủy tại Spartastore.vn

Chúng tôi luôn cố gắng mang lại các sản phẩm thời trang và sản phẩm phong thủy tốt nhất cho quý khách hàng . 

Chúng tôi muốn mang đến những trải nghiệm tốt nhất và các sản phẩm giúp quý khách hàng hài lòng và mang lại sự may mắn cùng với thành công .

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm soát kỹ lưỡng về chất lượng của Charm ,  chất liệu đá, chất liệu dây ....

Chính sách bảo hành của chúng tôi luôn mang lại sự an toàn và yên tâm khi khách hàng sử dụng sản phẩm . 

Liên hệ ngay với chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt  nhất cho quý khách hàng về tư vấn sản phẩm cũng như các chính sách và quyền lợi mà khách hàng được ưu tiên .

Hà Nội : Tầng 4 Tháp 2, Tòa nhà Time Tower, 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline : 0983090996 - Hỗ trợ 24/7 

Wedsite : Spartastore.vn

Fanpage : https://www.facebook.com/Spartastore90s/

Facebook Instagram Youtube Shopee Top